Let's Call Here Home

Let's Call Here Home

𝓭𝓲𝓪𝓷𝓪 .𝔂
𝓭𝓲𝓪𝓷𝓪 .𝔂 Wednesday, 5 Mordad 1401، 07:12 PM

•کریسالیزم༄

خلوت نیازهای مبهم

 

قصری در آسمان،خانه ای چوبی میان جاده های غبار آلود،گیتارهای بدون صدا و فقدان آرامش ابدی

زاییده کلیشه های همیشگی ولی نمو در جریان خلاف افکارnull

*فکر کنم از وقتی دیدمت معنی واقعی کلمه خونه رو فهمیدم...

 

اینجا برای ماست؛ درواقع همون عبارت معروف که میگه:هیچ جا خونه خود آدم نمیشه!

 

 
Numb Little Bug
Album
By Em Beihold

Magic Spirit
-- 𝚂𝚎𝚕𝚎𝚗𝚎 𝒀𝒖𝒎𝒊𝒌𝒐 ツ ! × 𝒀𝒖𝒎𝒊𝒌𝒐 ツ ! × 𝒀𝒖𝒎𝒊𝒌𝒐 ツ ! × -- 𝚂𝚎𝚕𝚎𝚗𝚎 -- 𝚂𝚎𝚕𝚎𝚗𝚎 .... .=. -- 𝚂𝚎𝚕𝚎𝚗𝚎 -- 𝚂𝚎𝚕𝚎𝚗𝚎 -- 𝚂𝚎𝚕𝚎𝚗𝚎 𝒀𝒖𝒎𝒊𝒌𝒐 ツ ! × عشق کتابツ مون چایلد (هیرای) 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊 Alone Enola -‌‌ آقای  آبی eve
Last Comments :
𝓭𝓲𝓪𝓷𝓪 .𝔂
𝓭𝓲𝓪𝓷𝓪 .𝔂 Saturday, 15 Mordad 1401، 10:23 AM

بیشتر بمان

 

من متاسفم

قسم میخورم که هستم!

برای ترد شدن ها؛ آزردگی هایی که برای من اما به تقصیر من بود. همه و همه اش. مشخصا شکستن ها و خورد شدن ها هم جزو این پناهگاهی هستن که برای پناهنده های دارای همین شرایط بوجود اومدن

اینجا دلی خوابیده که نمیشه اسمشو زیبای خفته گذاشت و انتظار بیدار شدن داشت. قسم خوردن هم دیگه فایده نداره. بهم بگو؛ فکر میکنی کی تا صبح نفس نمیکشه؟ درست حدس زدی، زندگی!

میدونم؛ میدونم که تو قرار نیست متوجه بشی اما اینجا دور گردونیه که با هربار چرخش چیزایی رو دیدم که وجود نداشتن. بهم بگو که قرار نیست مسئول چرخ و فلک دکمه ایست رو بزنه، حداقل نه تا وقتی که اون بالا بالاها واینستادیم

گوش بده...

تاسفم همیشگیه،دقیقا مثل دوست داشتنت. نقطه شروع جایی بود که باهم به باتلاقی به اسم من سفر کردیم. اگه میخوای بیای بیرون، پس حداقل شاخه های قلبمو نگیر. اونجا جاییه که با حضور روحت ساختمش.

باور کن تموم شد.

مون چایلد (هیرای) (•𝑨!𝒂•)~ 𝐼𝑡𝑠
Last Comments :
Made By Farhan TempNO.7